Uitleg

De gemiddelde werkgever kan veel verdienen door het optimaliseren van de kantoorbezetting. In deze module kun je zelf online scenario's samenstellen. Het is een eerste stap naar maatwerk. Hoe zien input en output er uit?

De input bepaalt het scenario: hoeveel medewerkers gaan telewerken, hoeveel dagen per week? Hoeveel werkplekken bied je aan, met hoeveel m² per werkplek? Dit bepaalt parameters als: het aantal werkplekken per aanwezige medewerker, de jaarlijkse kosten van leegstand, etc.

De output per scenario bestaat uit 3 tabellen:

  1. De benutting van werkplekken en de kosten van leegstand
  2. De verstrekkings- en vloercoëfficiënten
  3. Het aantal vaste en flexibele werkplekken

Deze analyse hangt nauw samen met de keuze van het aantal vestigingen, en de locatie van vestigingen, met de scenariomodule van de Bereikbaarheidskaart.. Op basis van het postcode bestand van je medewerkers en jouw keuze van het aantal vestigingen kun je jouw locatiekeuze optimaliseren. Hieronder zie je daarvan een voorbeeld, met een variatie van 9 tot 2 vestigingen.