Voorbeeld

Deze werkgever heeft een scenario opgesteld met 2 dagen telewerk voor 20% van de medewerkers. Er zijn dan gemiddeld 128 medewerkers minder op kantoor.

Dit scenario behelst ook een vermindering van 322 werkplekken. Vanwege de telewerkers stijgt de bezettingsgraad echter niet. Er zijn nog altijd 2 werkplekken per aanwezige medewerker. De parameters kunnen dus (in een nieuwe variant) zelfs iets scherper worden gesteld. Door zo aan de knoppen te draaien kan de werkgever zijn slimste scenario samenstellen.

Je ziet ook de effecten op de vloer- en verstrekkingscoëfficiënten, in de huidige en in de nieuwe situatie. Deze werkgever kiest in dit scenario voor verlaging van de omvang van de werkplek van 19 tot 15 m², maar het aantal werkplekken per medewerker blijft gelijk.

En tenslotte gaat het aantal werkplekken omlaag. Bij de instelling die deze werkgever in dit scenario kiest gaat het aantal flexibele werkplekken verder achteruit dan het aantal vaste werkplekken. Met een set andere parameters kan dit nog weer scherper worden bepaald.