Voorbeeld

Deze werkgever heeft een complex samengesteld voertuigpark. Voor alle brandstofsoorten en gewichtsklassen heeft hij een aantal scenario´s samengesteld. Daarvan tonen we hier één.

De eerste tabel toont de kosten en de CO2 emissie per jaar van het voertuigpark van deze organisatie na overschakeling van het voertuigpark op groengas en elektrisch rijden volgens het samengestelde scenario.

De tweede tabel toont het verschil in de kosten en de emissie per jaar van dit voertuigpark tussen de huidige situatie en na overschakeling van het voertuigpark volgens het scenario.