Uitleg

We vragen je om in een aantal vragen de parkeersituatie op de betreffende vestiging te specificeren.

Stap voor stap brengen we eerst de huidige situatie (Parkeeraanbod) in kaart, en vervolgens de gewenste situatie (Parkeervraag). De parkeerbehoefte vanuit je vestiging is vaak moeilijk te bepalen. Wie wil of moet allemaal met de auto komen? We helpen je met een aantal duidelijke vragen.

Confrontatie van parkeeraanbod en -vraag leidt tot een scherper inzicht in parkeertekort- dan wel -overschot.

We laten ook zien wat de rol is van:

  • Uitgifte van auto's op nummerbord
  • Minder validen en andere groepen medewerkers
  • Bezoekers      
  • Uitgiftefactor

Tenslotte zie je, hoe de zg. ‘harde’ en ‘zachte’ parkeerbehoefte in de vestiging is samengesteld.