Voorbeeld

Hieronder zie je de weergave van het aanbod aan parkeerplaatsen bij een werkgever. Op basis van de opgave wordt hier precies weergeven, hoe dat aanbod is opgebouwd. Dit schema kan dienen als basis voor een discussie over parkeerbeleid - uiteraard in samenhang met een tweede schema, waarin voor deze werkgever de parkeervraag wordt gedetailleerd. De confrontatie van beide is het uitgangspunt voor een zakelijke omgang met het thema parkeren.