Voorbeeld

Deze werkgever heeft bij de keuzeopties aangegeven, over meer parkeerplaatsen te beschikken dan nodig. Vervolgens krijgt hij dit eerste, globale advies:

 

Resultaat

 Als je constateert over te veel parkeerplaatsen te beschikken staan de volgende mogelijkheden voor je open:

  • Verkopen of verhuren van parkeerplekken
  • Hergebruiken van de plaatsen
  • Extra eigen auto's toelaten

Verkopen of verhuren is een mogelijkheid die direct je probleem oplost en extra geld oplevert. Het beschikbaar stellen van parkeerplaatsen op eigen terrein aan derden vergt de nodige aandacht, zeker als het om gebouwde (afgesloten) plekken gaat:
- Veiligheid en toegang: het is niet de bedoeling dat derden behalve in de garage, ook in de rest van de vestiging komen.
- Operationeel beheer: levert de extra toegang niet extra werk op: toezicht, mutaties, ...?