Uitleg

De mobiliteit van medewerkers staat binnen organisaties meestal garant voor een aanzienlijk percentage van de totale Carbon Footprint. Ze staat bijna altijd in de top 5, in de dienstensector veel in de top 3 – vaak zelfs op nummer één.

Rijden op alternatieve brandstoffen kan bijdragen aan een forse reductie van de CO2 footprint van jouw organisatie. Het aantal schone auto's is in Nederland de afgelopen jaren sterk toegenomen (zie KPVV-dashboard).

In deze scan brengen we kort de mogelijkheden hiervoor in kaart, welke CO2-reductie dit oplevert - en welke kosten hier mee gepaard gaan.

Eén van de methoden voor het bepalen van de huidige CO2-uitstoot van jouw organisatie is de Nationale CO2 Benchmark. Dit is een nationale database van kennis en ervaringscijfers die uitstoot reducties zichtbaar maakt. De methode van meten is gebaseerd op het Green House Gas Protocol. Dit is een internationale standaard voor het meten van CO2-uitstoot. Het gaat om de uitstoot de categorieën elektriciteit, brandstoffen, afval, papier, water en vervoer.