Voorbeeld

Voorbeeld Resultaat Quickscan Belonitor

Slim Werken Slim Reizen: score 1 van 4

De score van deze werkgever blijft ver achter bij die van de ´slimste werkgever´, die de medewerker zowel beloont voor slim werken als voor slim reizen. In de grafiek staan rechts de kolommen voor 'maximale score', en links de kolommen van deze werkgever. Boven de grafiek staan de scores in een tabel.

Slim Werken: score 1 van 2

Deze werkgever scoort 1 voor de regelingen rond Slim Werken. Hij biedt rond Slim Werken een vergoeding voor werkplekkosten thuis. De medewerker betaalt die voorzieningen niet uit eigen zak. Maar dit is nog iets anders dan het daadwerkelijk belonen voor gewenst gedrag. Daarom is de score niet maximaal. Hier kunnen dan ook nog kansen liggen.

Slim Reizen: score 0 van 2

Deze werkgever scoort voor regelingen rond Slim Reizen minimaal. Medewerkers krijgen geen NS Businesscard. Er is geen regeling voor fietsverstrekking. Zo gaan alleen de idealisten Slim Reizen - en de werkgever loopt potentiële baten mis. (Het interessante van deze uitgangspositie is dat er juist veel kansen kunnen liggen.)