Uitleg

Hoe goed is jouw organisatie voorbereid op Slim Werken? De New Worlds of Work (NWoW) Benchmark geeft je een eerste zicht. Deze benchmark presenteert de mate van gereedheid van jouw organisatie in 4 dimensies. De benchmark geeft je ook zicht op de performance van jouw organisatie - dat gebeurt in 6 dimensies. De New Worlds of Work Benchmark is ontwikkeld in samenwerking met Erasmus@Work, een onderzoeksprogramma van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit Rotterdam.

De New Worlds of Work Benchmark pretendeert geen wetenschappelijk onderbouwd beeld te geven. Daarvoor is het wetenschappelijk onderbouwde New Worlds of Work Dimensions onderzoeksinstrument® ontwikkeld, dat door de Rotterdam School of Management wordt aangeboden in de vorm van een gedetailleerde enquête onder medewerkers en managers. Met het New Worlds of Work Dimensions onderzoeksinstrument® kun je relaties onderzoeken tussen werkaspecten en output factoren. Ook kun je de impact van het Nieuwe Werken op People, Profit en Planet binnen jouw organisatie verder analyseren en onderbouwen. Voor meer informatie klik FAQ.

Tijdens een seminar bij DTZ Zadelhoff op 11 november 2009 heeft prof. dr ir Eric van Heck de hoofdlijnen van de NWoW scan uiteengezet.

Presentatie 11 november 2009 Eric van Heck EUR RSM

Wil je een eerste indruk krijgen van het New Worlds of Work Dimensions onderzoeksinstrument®, vul dan nu de New Worlds of Work Benchmark in voor jouw organisatie op het portaal van Mobiliteit.NU. De benchmark is gebaseerd op de uitkomsten van organisaties die al eerder de Benchmark hebben ingevuld. Voor meer informatie klik FAQ.

Voor de Benchmark vul je schermen in voor 5 thema's. Het Resultaat wordt je gepresenteerd in 3 schermen.