Voorbeeld

Deze organisatie geeft € 4.300 per medewerker per jaar uit aan onderbezette werkplekken. De benutting van de werkplekken is veel lager dan de benchmark. Maar de kosten per werkplek zijn lager dan de benchmark. Door de lage benutting profiteert de organisatie niet van de lage werkplekkosten.

Op 1.600 medewerkers belopen de kosten van onderbezetting € 6,8 miljoen per jaar. Dat is ruim twee keer de totale uitgaven aan mobiliteit van deze werkgever. Het is 15 keer de kosten voor parkeren. En het is 8% van de kosten voor salarissen, mobiliteit en werkplekken.

De verstrekking van werkplekken is ruim: er is nu 1,2 werkplek per medewerker. Dit draagt bij aan de lage werkplekbezetting. En dat terwijl er nog nauwelijks wordt getelewerkt.