Uitleg

De overheid overweegt een zg. Puntensysteem in te voeren, in het kader van de wet Milieubeheer (Wm). Werkgevers krijgen daarbij meer punten naarmate ze meer maatregelen hebben ingevoerd rond mobiliteit van hun medewerkers. De overheid hanteert daarvoor een lijst met maatregelen.

Het Puntensysteem moet helpen, de files te bestrijden en de bereikbaarheid verbeteren. Of het Puntensysteem er daadwerkelijk komt is niet duidelijk. Evenmin hoe het wettelijk kader eruit zou zien, noch wat de sancties zouden zijn voor werkgevers die te laag scoren.

Maar waarom kijk je niet eens hoe jouw organisatie zou scoren?

Het gaat om ca. 25 maatregelen, ingedeeld in de categorieën Fiets, Openbaar vervoer, Auto, Woon-werk en Beleid.

Je kunt eenvoudig scoren met ´ja´ of ´nee´.  De manier van berekenen die de overheid voorstelt is anders - sommige maatregelen scoren hoger dan andere. Maar gegeven de onduidelijkheid over de toekomst van het puntensysteem überhaupt, zie we hier af van dat soort nuances.

(Interessant genoeg omvat de lijst alleen maatregelen rond Slim Reizen en geen enkel item rond Slim Werken - terwijl 1 dag Slim Werken meteen 20% minder woon-werk verkeer betekent!)