Uitleg

Het aantal parkeerplaatsen op zich zegt nog niet zo veel. De omvang van de organisatie doet er immers ook toe. Een kleine organisatie kan met weinig parkeerplaatsen beter af zijn dan een grote met veel meer.

Rond parkeren kunnen de gemoederen hoog oplopen. Dan kan het zinvol zijn, met objectieve cijfers te komen over de parkeersituatie.

Sinds 1 januari 2015 belast de fiscus de kosten voor huur van parkeerplaatsen elders. Ook dit kan een reden zijn, kritisch te kijken naar jouw parkeersituatie.

De omvang van jouw organisatie is in de benchmark op verschillende manieren verdisconteerd. Je ziet in de benchmark het aantal parkeerplaatsen terugkeren in een aantal KPI’s en benchmarks, namelijk per:

  • 20m2 VVO (Verhuurbaar Vloer Oppervlak)
  • werkplek
  • medewerker
  • automedewerker (het aantal medewerkers dat met de auto naar het werk komt)
  • aanwezige medewerker