Uitleg

De mobiliteit van medewerkers staat binnen organisaties garant voor een aanzienlijk percentage van de totale Carbon Footprint.

Bij de benchmark van jouw voertuigpark gaat het om 3 factoren:

a. de samenstelling naar gewicht
Eén van de bepalende factoren bij de samenstelling van jouw voertuigpark is de gewichtsverdeling. Een grotere auto brengt aanzienlijk meer brandstofverbruik met zich mee - en daarmee een hogere emissie. Daarnaast betekent een grotere auto een hogere afschrijving, hogere onderhoudskosten, hogere verzekeringspremies, en meer wegenbelasting. Het verschil tussen een lichte en zware auto loopt al snel op tot ca. 30% meer verbruik van brandstof - oftewel 30% meer brandstofkosten en CO2-uitstoot.

b. het gemiddeld jaarkilometrage
Een andere bepalende factor is het gemiddeld kilometrage van jouw voertuigpark. Meer kilometers betekent een hoger brandstofverbruik en een hogere emissie. Meer kilometers betekent ook hier een hogere afschrijving, hogere onderhoudskosten, hogere verzekeringspremies, en meer wegenbelasting.

c. de verdeling over de verschillende brandstoffen / voertuig-technologieën
De laatste factor is de verdeling over de verschillende brandstoffen/voertuigtechnologieën. Het gaat dan om benzine, aardgas/groengas, bio-ethanol en elektrisch. Met inzet van alternatieve brandstoffen is milieuwinst te behalen op het gebied van luchtkwaliteit (PM10 ofwel roetdeeltjes en NOx) en de uitstoot van broeikasgassen (CO2). Aardgasvoertuigen kunnen op aardgas (CNG) en groengas rijden. Vanaf 2014 biedt elk aardgasstation groen gas aan. De prijs van aardgas en groen gas is gelijk. – Voor elektrisch rijden gaan we uit van de gemiddelde CO2 uitstoot per kWh elektriciteit in Nederland. Door te rijden op groene stroom kan deze uitstoot tot een minimum beperkt worden.