Uitleg

Het arbeidsvoorwaardelijke arrangement is een afweging tussen Binden en Boeien van medewerkers, kostenbeheersing en duurzaamheid: People, Planet en Profit.

Hier kun je zien, hoe jouw organisatie scoort op zaken als verstrekkingspraktijk, de hoogte van de vergoedingen, eventuele drempels en plafonds, de mate van flexibiliteit en keuzevrijheid. In combinatie met een aantal andere benchmarks kun je een redelijk compleet beeld samenstellen van de positie van jouw organisatie ten opzichte van het gemiddelde.

De hoofdmoot van de Benchmark Arbeidsvoorwaarden bestaat uit de vergoedingsstructuur voor het woon-werk verkeer, voor eigen vervoer en openbaar vervoer.

Deze module is gekoppeld aan de Bereikbaarheidscans. Wanneer je deze module hebt ingevuld, zal de Bereikbaarheidscan met jouw gegevens rekening houden bij het berekenen van kosten voor mobiliteit.