Voorbeeld

 

Resultaat

Bij deze werkgever wijkt de vergoedingsregeling voor eigen vervoer af van die voor openbaar vervoer. Daarom is hieronder voor beide een schema opgenomen.

Deze werkgever heeft een regeling voor de vergoeding van woon-werk verplaatsingen met openbaar vervoer. De regeling heeft geen drempel. De benchmark is een drempel bij 10 km. woon-werk afstand. De regeling heeft wel een plafond, bij 25 km. Dit is ruim lager dan de benchmark. En ook de hoogte van de woon-werk vergoeding is ruim lager dan de benchmark.

Voor kosten bepalend zijn -naast de hoogte van de kilometervergoeding- de drempel en het plafond van de vergoeding voor woon-werk verkeer. Deze werkgever heeft een drempel en een plafond voor vergoeding van eigen vervoer, maar voor vergoeding van openbaar vervoer alleen een plafond.

Het plafond voor de vergoeding van eigen vervoer ligt net iets hoger dan de benchmark, maar de vergoedingsbedragen zijn lager.

Deze werkgever heeft daarnaast een compleet flankerend beleid.