Inleiding Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden laten zien waar je als organisatie voor staat. Je arbeidsvoorwaardelijke arrangementen tonen hoe je People, Planet en Profit afweegt. In deze module vind je een aantal interactieve tools om de relatie te verkennen tussen Slim Werken Slim Reizen en de arbeidsvoorwaarden van jouw organisatie.

Deze module is bovendien gekoppeld aan de Bereikbaarheidscans. Wanneer je deze module hebt ingevuld, zal de Bereikbaarheidscan met jouw gegevens rekening houden.

Medewerkers voegen zich in hun gedrag naar de regelingen voor vergoeding en verstrekking van hun werkgever. Alleen idealisten laten hun gedrag niet beïnvloeden door die vergoedingen. Maar idealisten zijn in de minderheid. De meeste medewerkers calculeren: bij welk gedrag kan ik mijn vergoedingen maximaliseren? Dit geldt ook voor verplaatsings-, parkeer- en locatiegedrag.

Ondersteunen jouw vergoedingen en verstrekkingen duurzame mobiliteit? Beloon jij medewerkers die Slim Werken en Slim Reizen - of laat je de medewerker goed gedrag uit eigen zak betalen? Wil je dit weten, doe dan de Quickscan Belonitor!

Wil je weten hoe jouw vergoedingen en regelingen voor mobiliteit zich verhouden tot die van andere werkgevers? Doe dan de Benchmark Arbeidsvoorwaarden!

Wil je weten, hoe je jouw arbeidsvoorwaarden beter kunt laten aansluiten op jouw ambities ten aanzien van People Planet en Profit? Doe dan de scan Arbeidsvoorwaarden!

Let op: na de Quickscan vragen we je om in te loggen. Gebruik van de scans blijft openbaar en gratis.