Voorbeld Slim Werken QuickScan

Deze werkgever heeft de Quickscan ingevuld.

QuickScan HNW

Op basis van zijn score (5 keer 'ja') is het advies: HNW is HNW kan zeker positief voor jouw organisatie uitwerken.

Om dit verder uit te zoeken, besluit de werkgever door te gaan met de Benchmark Slim Werken.