In Nederland wordt voor motorvoertuigen niet de uitstoot van koolstofdioxide in grammen per gereden kilometer gebruikt voor het label, maar hoe zuinig een auto is ten opzichte van andere auto's in dezelfde grootteklasse:

A Minstens 20% zuiniger
B 10% tot 20% zuiniger
C Maximaal 10% zuiniger
D Maximaal 10% onzuiniger
E 10% tot 20% onzuiniger
F 20% tot 30% onzuiniger
G Minstens 30% onzuiniger

De gegevens over het brandstofverbruik zijn afkomstig van de fabrikant. A is dus zeer zuinig en G is zeer onzuinig binnen dezelfde grootteklasse. Er zijn 3 grootteklassen: Klein (miniklasse en kleine middenklasse), Middelgroot (middenklasse en medium MPV) en Groot (grote middenklasse en MPV). Omdat de energielabels relatief zijn kan een grote zware auto ook een A-label krijgen, terwijl die veel meer CO2 uitstoot dan een kleine A-label auto.


Om die reden werken we in de Voertuigparkmodule niet met deze relatieve labels, maar kijken we naar absolute emissie op basis van gewicht en brandstof.

Deze site bevat ook een Bereikbaarheidsmodule. Deze bevat een Bereikbaarheidscan en een Bereikbaarheidscenario. Beide berekenen de emissie voor het woon-werkverkeer van jouw organisatie.

 

Voor woon-werkverkeer hanteren we een standaardwaarde van 190 gm/km. Maar wanneer je de Voertuigparkbenchmark én de Voertuigparkscan hebt gedaan maken we in de bereikbaarheidsmodules automatisch gebruik van de feitelijke waarde voor jouw voertuigpark.

De benchmark van de Voertuigparkscan is gebaseerd op honderden scans bij werkgevers die Royal HaskoningDHV in de afgelopen jaren heeft verricht. Dit is gebeurd in opdracht van decentrale overheden in het kader van de Wet Milieubeheer.

 

In deze benchmark zijn alleen de personenvoertuigen meegenomen.

Leasemaatschappijen geven vaak alleen de ‘tank-to-wheel’ emissie op. Dat is de emissie die direct uit de uitlaat de lucht in gaat. De in deze scan gehanteerde emissiewaarden zijn ‘well-to-wheel’ emissiewaarden. Dit houdt in dat de emissie als gevolg van de winning en raffinage van de brandstoffen ook is meegenomen.

 

In de scans worden bovendien niet alleen leaseauto´s gemeten. Dit betekent, dat ook vaak wat oudere voertuigen in de benchmark zijn opgenomen. Daardoor liggen de benchmarkwaarden gemiddeld hoger dan de benchmarks waarin uitsluitend leasevloten zijn meegenomen.