Inleiding Voertuigparksamenstelling

De mobiliteit van medewerkers staat binnen organisaties meestal garant voor een aanzienlijk percentage van de totale Carbon Footprint. Ze staat bijna altijd in de top 5, in de dienstensector veel in de top 3 – vaak zelfs op nummer één.

Eén van de manieren om je Footprint te verbeteren is beleid te voeren op de samenstelling van je voertuigpark. Rijden op alternatieve brandstoffen kan bijdragen aan een forse reductie van de CO2 footprint van jouw organisatie. In deze module vind je een aantal interactieve tools om je daarop te oriënteren.

Deze module is bovendien gekoppeld aan de Bereikbaarheidscans. Wanneer je de Voertuigparkscan hebt ingevuld, zal het Scenario Bereikbaarheid met deze gegevens rekening houden.

Wil je het aandeel van vervoer in de milieubelasting van de kantoorfunctie(s) in jouw organisatie weten? Doe dan de Quickscan Voertuigpark!

Wil je de samenstelling van jouw eigen wagenpark vergelijken met de benchmark van jouw branche? Doe dan de Benchmark Wagenpark!

Wil je weten hoeveel je op de CO2-uitstoot van jouw wagenpark kunt besparen met rijden op groen gas? Doe dan de Voertuigparkscan!

Wil je jouw eigen scenario samenstellen voor vergroening van je voertuigpark en je besparingen optimaliseren? Doe dan het Scenario Voertuigpark!


Let op: na de Quickscan vragen we je om in te loggen. Gebruik van de scans blijft openbaar en gratis.