Synmind

Synmind is een procesinstrument om online en interactief dialoog, discussies en meningsvormen te ondersteunen.

De Synmind methodiek werkt op basis van stellingen, die deelnemers kunnen scoren. Ze worden gevraagd, daarbij hun mening te onderbouwen. De scores en onderbouwingen zijn voor de andere participanten te zien, en die kunnen daar desgewenst op reageren.

Mobiliteit.NU en Synmind hebben een bibliotheek ontwikkeld met stellingen. Hiermee kan je als werkgever heel snel onderzoeken wat je collega´s vinden van de uitslag van bepaalde benchmarks. Je kunt gericht bepaalde medewerkers in de discussie betrekken, of leveranciers, of afdelingen, of management-lagen, of medewerkers op andere vestigingen. De partners van Mobiliteit.NU kunnen deze stellingen in Synmind aan hun relaties aanbieden.

Tijdens de voorbereiding van het seminar Slim Werken, Slim Reizen - Slim Ontzorgen op 22 juni 2012 is vanuit Mobiliteit.NU een Synmind discussie georganiseerd. Daarbij stonden 4 stellingen centraal:

  1. Werkgevers hebben te weinig inzicht in alle SWSR aspecten die spelen en de samenhang tussen deze aspecten
  2. Werkgevers beschikken over te weinig bewijsvoering rond het nut van SWSR-maatregelen voor hun organisatie
  3. Om effectieve SWSR-maatregelen in te voeren zijn betere procesmodellen voor werkgevers
  4. Werkgevers hebben behoefte aan meer ontzorging door dienstverleners rond SWSR

De sessie had 21 deelnemers. Bij het begin van het seminar is bijgaand verslag van de sessie aan de deelnemers uitgedeeld. Dit is een goed voorbeeld van hoe Synmind kan worden gebruikt: aan het begin van de sessie zijn de standpunten van de deelnemers goeddeels bekend en gedeeld. Het verslag hieronder is daarvan een goed voorbeeld.

Voor een overzicht van de FAQ rond Synmind klik hier.

Hieronder is een voorbeed weergegeven van de schermen waarin de resultaten ter beschikking komen,

Voorbeeld van een Synmind uitkomst