Inleiding procesmodules

Het scanportaal kan je als werkgever helpen bij ontwikkeling van mogelijkheidsbesef, bewijsvoering en agendering van Slim Werken, Slim Reizen, of delen daarvan. Maar dat alleen is niet voldoende om daarna een proces op gang te brengen. Daarvoor is meer nodig.

Mobiliteit.NU verbindt het scanportaal aan een aantal procesinstrumenten. Ze kunnen je helpen om de dialoog en de gedachten-, scenario- en beleidsvorming te ondersteunen. Maar ze kunnen je ook ontzorgen, door je het vormggeven van het veranderingsproces uit handen te nemen.

Wil je rond de planvorming op enig moment je medewerkers bevragen rond een aantal specifieke thema's, klik dan hier.

Wil je de beschikking hebben over een interactief instrument om tijd- en plaatsonafhankelijk, flexibel meningen van projectmedewerkers, directie, OR, huisleveranciers in je project te kunnen betrekken, bijvoorbeeld over de uitkomsten van het scanportaal, klik dan hier.

Wil je meer algemeen een beeld van hoe je jouw proces op hoofdlijnen zou kunnen vormgeven. klik dan hier.