Kennis voor jou

Mobiliteit.NU ontwikkelt en ontsluit kennis door scans, benchmarks, onderzoek en publicaties. Hier vind je daarover meer informatie.

Een goed voorbeeld van toepassing van Demand Management is het project Kilometerverzekeren.

Het liep van 2005 tot 2009 binnen het Transumo-programma. Doel was: uitzoeken of het rijgedrag van jongeren (18-27 jaar) verbetert wanneer zij daarvoor financieel beloond worden. Onderstaande grafiek toont dat dit het geval bleek: de groep die een beloning ontving (groene lijn) ging tijdens de beloningsfase beter rijden, terwijl het rijgedrag in de nameting weer terugviel naar dat van de controlegroep (blauwe lijn). Betrokken universiteiten waren Vrije Universiteit, RUG en TU Delft (zie Grafiek):