Schaarste biedt kansen

De verkeerscongestie groeit. De overheid kan niet alle problemen rond bereikbaarheid oplossen. Er ontstaat schaarste. Schaarste biedt kansen aan ondernemers die creatief daarmee leren omgaan. De markt voor ondernemers is veel groter dan de overheidsmarkt.

De sleutel is simpel: het bieden van keuzemogelijkheid in combinatie met belonen van gewenst gedrag. Dit heet Demand Management, of 'vraagsturing'. Het nieuwe perspectief is relevant voor partijen in allerlei toepassingsdomeinen: werkgevers, publiekstrekkers, vervoerondernemingen, ziekenhuizen, projectontwikkelaars, verzekeringsmaatschappijen en eigenaren van vastgoed. En daarmee is het - indirekt-  ook van belang voor overheden.

Werkgevers hebben met hun arbeidsvoorwaarden een sleutel in handen. Dat geldt ook voor publiekstrekkers. Met hun zg. arrangementen kunnen zij het gedrag van de mobilist beïnvloeden.

Er liggen hier kansen op structurele kostenbesparing, betere arbeidsvoorwaarden, betere bereikbaarheid (People, Planet, Profit), en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

 

Analyse van de Bereikbaarheidskaart van Nederland toont de ontwikkeling van de bereikbaarheid tot 2020. In grote delen van Nederland zal de bereikbaarheid met meer dan 20% achteruitgaan, ondanks de inspanningen van overheden (zie Kaart):