Onderzoek op basis van de NWoW benchmark gebeurt primair aan de hand van een korte online survey.

Alle gegevens worden anoniem opgeslagen en verwerkt.

Voor het invullen van de survey is een computer met internetverbinding vereist en een login-password. 

Voordelen
 

Kort meetinstrument, snel in te vullen
De benchmark geeft inzicht in de volwassenheid van de organisatie op het gebied van HNW op 4 belangrijke dimensies van HNW: fysieke werkplek, virtuele workspace, cultuur/leiderschapsstijl en empowerment
Mogelijkheid tot vergelijking met andere bedrijven
Mogelijkheid tot uitbreiding met andere scans op de portal van mobiliteit.nu zoals benchmark kosten en besparingspotentieel, mobiliteitsmanagement scan, kosteneffectiviteitsscan
 
Nadelen
Benchmark gebaseerd op antwoord vanuit 1 respondent
Diversheid aan organisaties waarmee de vergelijking gemaakt wordt
Vragenlijst wordt voorgelegd op directieniveau wat kan leiden tot specifieke achtergronden
Op dit moment is de benchmark nog beperkt. In de toekomst ontstaat een beter onderbouwd beeld zodra meer organisaties de benchmark hebben ingevuld.

Nee. Enkele onderdelen komen wel uit gevalideerde en wetenschappelijk onderbouwde meetinstrumenten.

In een eigen rapport en persberichten maar niet in wetenschappelijke artikelen.

Gedrag en secundaire processen. 

De NWoW benchmark meet de huidige stand van zaken ten aanzien van HNW binnen een organisatie aan de hand van de volwassenheid van de organisatie op het gebied van HNW op 4 belangrijke dimensies van HNW: fysieke werkplek, virtuele workspace, cultuur/leiderschapsstijl en empowerment.

De NWoW benchmark meet de huidige stand van zaken ten aanzien van HNW binnen een organisatie vanuit de perceptie van een geïnformeerde respondent. 

De NWoW benchmark meet de huidige stand van zaken ten aanzien van HNW binnen een organisatie aan de hand van de volwassenheid van de organisatie op het gebied van HNW op 4 belangrijke dimensies van HNW: fysieke werkplek, virtuele workspace, cultuur/leiderschapsstijl en empowerment
Ook wordt performance gemeten op people (medewerketer tevredenheid, loyaliteit, work-life balans), profit (ziekteverzuim, productiviteit) en planet (duurzaamheid / CO2 footprint).
Er bestaat ook de mogelijkheid de NWoW benchmark als uitgebreidere benchmark voor 1 organisatie te hanteren en in te laten vullen vanuit verschillende afdelingen/personen. Daarvan kan dan een op-maat- rapportage worden verzorgd.

Het geeft een beeld van de organisatie in zijn huidige staat ten aanzien van HNW op 4 hoofddimensies

Het geeft een vergelijking van de resultaten met resultaten van overige bedrijven.

Gedetailleerd zicht op de staat van het nieuwe werken binnen de organisatie. 

Het is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. De vragenlijst is binnen 5 a 10 minuten in te vullen op directieniveau.

Ongeveer 5 a 10 minuten per medewerker.

Het invullen van de NWoW benchmark is gratis. 

Voor het doen van een benchmark binnen 1 organisatie met meerdere respondenten en een rapportage-op-maat worden aanvullende afspraken gemaakt over opzet, timing en investering.

Aanvullende scans op de portal van www.mobiliteit.nu zoals benchmark kosten en kansen, bereikbaarheids scan, kosteneffectiviteitsscan,  voertuigparkscan, parkeerscan, arbeidsvoorwaardenscan, ea.