Bereikbare zorg, of zorgelijke bereikbaarheid?

Twee modules
Ben je betrokken bij bereikbaarheid van ziekenhuizen? Op deze site biedt Mobiliteit.NU je twee modules.

Module Bereikbaarheid
De module bereikbaarheid geeft je zicht op waar klanten en medewerkers wonen, hoe ze reizen, en welk effect maatregelen op jouw concurrentiepositie kunnen hebben.

Hoe beter je bereikbaarheid, hoe meer klanten - en des te groter je markt. Bereikbaarheid wordt belangrijker, want klanten moeten vaak meer en verder reizen. Dit hangt samen met de toename van poliklinische behandelingen en kortdurende zorg, en met verdeling van zorgtaken tussen instellingen.

De markt per ziekenhuis verschilt nu al sterk. De minimale reistijden voor patiënten verschillen, van 0 tot 45 minuten. De kaart hieronder geeft je een eerste beeld (bron: Goudappel Coffeng):

Reistijd ziekenhuizen

Module Benchmark Bereikbare Zorg
Wat voor beleidsmogelijkheden heb je eigenlijk rond bereikbaarheid om je als dienstverlener en goed werkgever te onderscheiden? De Benchmark Bereikbare Zorg laat zien waar je staat ten opzichte van je concullega’s.

Mondige patiënten kijken kritisch naar wat je als instelling hebt te bieden. Beleid rond bereikbaarheid geeft je als dienstverlener (‘zorghotel’) interessante mogelijkheden om gastvrijheid en klantgerichtheid te organiseren. ‘Als Disney de baas was in jouw ziekenhuis’…

Hieronder zie je indicatief om wat voor maatregelen het kan gaan:

Maatregelen overzicht